DMC Guide

DMC Guide

Video > Music Video เพลงธรรมะ > DMC Guide
ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (4)ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (4)
พุธ 28 ม.ค. 52 ชม 6,060 ครั้ง
พระปรมัย ฐานิสฺสโร พระนวกะวัดพระธรรมกาย


ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (3)ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (3)
อังคาร 27 ม.ค. 52 ชม 6,495 ครั้ง
พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร (พระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท สำนักบุคคลกลาง)


ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (2)ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (2)
จันทร์ 26 ม.ค. 52 ชม 6,075 ครั้ง
พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธัมมวิปุโล (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย)


สถาบันภาษา ดวงตะวันสันติภาพ (1)สถาบันภาษา ดวงตะวันสันติภาพ (1)
เสาร์ 24 ม.ค. 52 ชม 6,241 ครั้ง
พระไพภูมิ วิชฺชุปญฺโญ (พระอาจารย์ประสานงานโครงการดวงตะวันแห่งสันติภาพ)


ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก  (1)ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (1)
ศุกร์ 23 ม.ค. 52 ชม 5,971 ครั้งความสำคัญของการมาอยู่ธุดงค์ปีใหม่ความสำคัญของการมาอยู่ธุดงค์ปีใหม่
อังคาร 30 ธ.ค. 51 ชม 6,067 ครั้งการสอบตอบปัญหาศีลธรรมระดับโลกการสอบตอบปัญหาศีลธรรมระดับโลก
จันทร์ 29 ธ.ค. 51 ชม 6,178 ครั้งทบทวน World-PEC ครั้งที่ 2ทบทวน World-PEC ครั้งที่ 2
เสาร์ 27 ธ.ค. 51 ชม 6,118 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว (5)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว (5)
เสาร์ 20 ธ.ค. 51 ชม 6,333 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว (4)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว (4)
พฤหัสบดี 18 ธ.ค. 51 ชม 6,182 ครั้งความคืบหน้างานตักบาตรทุ่งธานตะวันความคืบหน้างานตักบาตรทุ่งธานตะวัน
พฤหัสบดี 18 ธ.ค. 51 ชม 6,157 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (3)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (3)
พุธ 17 ธ.ค. 51 ชม 6,534 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (2)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (2)
อังคาร 16 ธ.ค. 51 ชม 6,248 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (1)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (1)
จันทร์ 15 ธ.ค. 51 ชม 6,170 ครั้งผู้ประสานงานภาค โครงการ V-Starผู้ประสานงานภาค โครงการ V-Star
ศุกร์ 12 ธ.ค. 51 ชม 6,268 ครั้งข้อมูลการส่งกลับข้อมูลการส่งกลับ
พฤหัสบดี 11 ธ.ค. 51 ชม 6,109 ครั้งข้อมูลการตั้งรับ ฝ่ายจราจรข้อมูลการตั้งรับ ฝ่ายจราจร
พุธ 10 ธ.ค. 51 ชม 6,019 ครั้งข้อมูลเบื้องต้นงานวันรวมพล V-Starข้อมูลเบื้องต้นงานวันรวมพล V-Star
อังคาร 09 ธ.ค. 51 ชม 6,131 ครั้งกิจกรรมต้อนรับเด็กดี V-Starกิจกรรมต้อนรับเด็กดี V-Star
จันทร์ 08 ธ.ค. 51 ชม 6,075 ครั้งV-Guide เพื่อ V-Star 5 แสนคนV-Guide เพื่อ V-Star 5 แสนคน
เสาร์ 06 ธ.ค. 51 ชม 6,214 ครั้งอนุโมทนาบุญ กฐินพระราชฯอนุโมทนาบุญ กฐินพระราชฯ
พฤหัสบดี 13 พ.ย. 51 ชม 6,163 ครั้งกฐินพระราชภาวนาวิสุทธิ์กฐินพระราชภาวนาวิสุทธิ์
พุธ 05 พ.ย. 51 ชม 6,351 ครั้งอัศจรรย์วันกฐินหลวงปู่อัศจรรย์วันกฐินหลวงปู่
พุธ 05 พ.ย. 51 ชม 6,258 ครั้งการตั้งรับและบริการงานบุญกฐินการตั้งรับและบริการงานบุญกฐิน
ศุกร์ 31 ต.ค. 51 ชม 6,158 ครั้งเตรียมความพร้อมก่อนมางานกฐินเตรียมความพร้อมก่อนมางานกฐิน
พฤหัสบดี 30 ต.ค. 51 ชม 6,035 ครั้งคุยกับแม่ทัพภาคภูธรคุยกับแม่ทัพภาคภูธร
อังคาร 28 ต.ค. 51 ชม 6,052 ครั้งกฐินครั้งนี้สำคัญเพียงไรกฐินครั้งนี้สำคัญเพียงไร
อังคาร 28 ต.ค. 51 ชม 6,135 ครั้งรวยข้ามภพ รบข้ามทวีปรวยข้ามภพ รบข้ามทวีป
จันทร์ 27 ต.ค. 51 ชม 6,225 ครั้ง
ผู้ประสานงานศูนย์สาขาต่างประเทศ


สรุปการเตรียมความพร้อมงานกฐินสรุปการเตรียมความพร้อมงานกฐิน
อาทิตย์ 26 ต.ค. 51 ชม 7,018 ครั้งสัมมนาผู้ประสานงานนักรบประจัญบานสัมมนาผู้ประสานงานนักรบประจัญบาน
เสาร์ 25 ต.ค. 51 ชม 6,122 ครั้ง
< ใหม่กว่า  1 2 .. 49 50 51 <52> 53   เก่ากว่า >(1531-1560 จาก 1603)