DMC Guide

DMC Guide

Video > Music Video เพลงธรรมะ > DMC Guide
ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (5)ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (5)
พฤหัสบดี 29 ม.ค. 52 ชม 6,246 ครั้ง
พระศรีรัตน์ โชติรตโน


ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (4)ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (4)
พุธ 28 ม.ค. 52 ชม 6,014 ครั้ง
พระปรมัย ฐานิสฺสโร พระนวกะวัดพระธรรมกาย


ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (3)ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (3)
อังคาร 27 ม.ค. 52 ชม 6,455 ครั้ง
พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร (พระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท สำนักบุคคลกลาง)


ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (2)ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (2)
จันทร์ 26 ม.ค. 52 ชม 6,030 ครั้ง
พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธัมมวิปุโล (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย)


สถาบันภาษา ดวงตะวันสันติภาพ (1)สถาบันภาษา ดวงตะวันสันติภาพ (1)
เสาร์ 24 ม.ค. 52 ชม 6,203 ครั้ง
พระไพภูมิ วิชฺชุปญฺโญ (พระอาจารย์ประสานงานโครงการดวงตะวันแห่งสันติภาพ)


ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก  (1)ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (1)
ศุกร์ 23 ม.ค. 52 ชม 5,925 ครั้งความสำคัญของการมาอยู่ธุดงค์ปีใหม่ความสำคัญของการมาอยู่ธุดงค์ปีใหม่
อังคาร 30 ธ.ค. 51 ชม 6,025 ครั้งการสอบตอบปัญหาศีลธรรมระดับโลกการสอบตอบปัญหาศีลธรรมระดับโลก
จันทร์ 29 ธ.ค. 51 ชม 6,117 ครั้งทบทวน World-PEC ครั้งที่ 2ทบทวน World-PEC ครั้งที่ 2
เสาร์ 27 ธ.ค. 51 ชม 6,081 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว (5)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว (5)
เสาร์ 20 ธ.ค. 51 ชม 6,288 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว (4)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว (4)
พฤหัสบดี 18 ธ.ค. 51 ชม 6,150 ครั้งความคืบหน้างานตักบาตรทุ่งธานตะวันความคืบหน้างานตักบาตรทุ่งธานตะวัน
พฤหัสบดี 18 ธ.ค. 51 ชม 6,126 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (3)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (3)
พุธ 17 ธ.ค. 51 ชม 6,490 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (2)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (2)
อังคาร 16 ธ.ค. 51 ชม 6,198 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (1)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (1)
จันทร์ 15 ธ.ค. 51 ชม 6,124 ครั้งผู้ประสานงานภาค โครงการ V-Starผู้ประสานงานภาค โครงการ V-Star
ศุกร์ 12 ธ.ค. 51 ชม 6,231 ครั้งข้อมูลการส่งกลับข้อมูลการส่งกลับ
พฤหัสบดี 11 ธ.ค. 51 ชม 6,063 ครั้งข้อมูลการตั้งรับ ฝ่ายจราจรข้อมูลการตั้งรับ ฝ่ายจราจร
พุธ 10 ธ.ค. 51 ชม 5,976 ครั้งข้อมูลเบื้องต้นงานวันรวมพล V-Starข้อมูลเบื้องต้นงานวันรวมพล V-Star
อังคาร 09 ธ.ค. 51 ชม 6,084 ครั้งกิจกรรมต้อนรับเด็กดี V-Starกิจกรรมต้อนรับเด็กดี V-Star
จันทร์ 08 ธ.ค. 51 ชม 6,034 ครั้งV-Guide เพื่อ V-Star 5 แสนคนV-Guide เพื่อ V-Star 5 แสนคน
เสาร์ 06 ธ.ค. 51 ชม 6,156 ครั้งอนุโมทนาบุญ กฐินพระราชฯอนุโมทนาบุญ กฐินพระราชฯ
พฤหัสบดี 13 พ.ย. 51 ชม 6,118 ครั้งกฐินพระราชภาวนาวิสุทธิ์กฐินพระราชภาวนาวิสุทธิ์
พุธ 05 พ.ย. 51 ชม 6,305 ครั้งอัศจรรย์วันกฐินหลวงปู่อัศจรรย์วันกฐินหลวงปู่
พุธ 05 พ.ย. 51 ชม 6,216 ครั้งการตั้งรับและบริการงานบุญกฐินการตั้งรับและบริการงานบุญกฐิน
ศุกร์ 31 ต.ค. 51 ชม 6,115 ครั้งเตรียมความพร้อมก่อนมางานกฐินเตรียมความพร้อมก่อนมางานกฐิน
พฤหัสบดี 30 ต.ค. 51 ชม 5,992 ครั้งคุยกับแม่ทัพภาคภูธรคุยกับแม่ทัพภาคภูธร
อังคาร 28 ต.ค. 51 ชม 6,004 ครั้งกฐินครั้งนี้สำคัญเพียงไรกฐินครั้งนี้สำคัญเพียงไร
อังคาร 28 ต.ค. 51 ชม 6,092 ครั้งรวยข้ามภพ รบข้ามทวีปรวยข้ามภพ รบข้ามทวีป
จันทร์ 27 ต.ค. 51 ชม 6,181 ครั้ง
ผู้ประสานงานศูนย์สาขาต่างประเทศ


สรุปการเตรียมความพร้อมงานกฐินสรุปการเตรียมความพร้อมงานกฐิน
อาทิตย์ 26 ต.ค. 51 ชม 6,965 ครั้ง
< ใหม่กว่า  1 2 .. 49 50 51 <52> 53   เก่ากว่า >(1531-1560 จาก 1604)