DMC Guide

DMC Guide

Video > Music Video เพลงธรรมะ > DMC Guide
ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (4)ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (4)
พุธ 28 ม.ค. 52 ชม 6,163 ครั้ง
พระปรมัย ฐานิสฺสโร พระนวกะวัดพระธรรมกาย


ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (3)ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (3)
อังคาร 27 ม.ค. 52 ชม 6,563 ครั้ง
พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร (พระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท สำนักบุคคลกลาง)


ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (2)ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (2)
จันทร์ 26 ม.ค. 52 ชม 6,148 ครั้ง
พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธัมมวิปุโล (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย)


สถาบันภาษา ดวงตะวันสันติภาพ (1)สถาบันภาษา ดวงตะวันสันติภาพ (1)
เสาร์ 24 ม.ค. 52 ชม 6,332 ครั้ง
พระไพภูมิ วิชฺชุปญฺโญ (พระอาจารย์ประสานงานโครงการดวงตะวันแห่งสันติภาพ)


ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก  (1)ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (1)
ศุกร์ 23 ม.ค. 52 ชม 6,081 ครั้งความสำคัญของการมาอยู่ธุดงค์ปีใหม่ความสำคัญของการมาอยู่ธุดงค์ปีใหม่
อังคาร 30 ธ.ค. 51 ชม 6,166 ครั้งการสอบตอบปัญหาศีลธรรมระดับโลกการสอบตอบปัญหาศีลธรรมระดับโลก
จันทร์ 29 ธ.ค. 51 ชม 6,275 ครั้งทบทวน World-PEC ครั้งที่ 2ทบทวน World-PEC ครั้งที่ 2
เสาร์ 27 ธ.ค. 51 ชม 6,185 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว (5)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว (5)
เสาร์ 20 ธ.ค. 51 ชม 6,447 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว (4)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว (4)
พฤหัสบดี 18 ธ.ค. 51 ชม 6,278 ครั้งความคืบหน้างานตักบาตรทุ่งธานตะวันความคืบหน้างานตักบาตรทุ่งธานตะวัน
พฤหัสบดี 18 ธ.ค. 51 ชม 6,239 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (3)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (3)
พุธ 17 ธ.ค. 51 ชม 6,607 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (2)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (2)
อังคาร 16 ธ.ค. 51 ชม 6,333 ครั้งสร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (1)สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (1)
จันทร์ 15 ธ.ค. 51 ชม 6,253 ครั้งผู้ประสานงานภาค โครงการ V-Starผู้ประสานงานภาค โครงการ V-Star
ศุกร์ 12 ธ.ค. 51 ชม 6,395 ครั้งข้อมูลการส่งกลับข้อมูลการส่งกลับ
พฤหัสบดี 11 ธ.ค. 51 ชม 6,219 ครั้งข้อมูลการตั้งรับ ฝ่ายจราจรข้อมูลการตั้งรับ ฝ่ายจราจร
พุธ 10 ธ.ค. 51 ชม 6,088 ครั้งข้อมูลเบื้องต้นงานวันรวมพล V-Starข้อมูลเบื้องต้นงานวันรวมพล V-Star
อังคาร 09 ธ.ค. 51 ชม 6,211 ครั้งกิจกรรมต้อนรับเด็กดี V-Starกิจกรรมต้อนรับเด็กดี V-Star
จันทร์ 08 ธ.ค. 51 ชม 6,199 ครั้งV-Guide เพื่อ V-Star 5 แสนคนV-Guide เพื่อ V-Star 5 แสนคน
เสาร์ 06 ธ.ค. 51 ชม 6,285 ครั้งอนุโมทนาบุญ กฐินพระราชฯอนุโมทนาบุญ กฐินพระราชฯ
พฤหัสบดี 13 พ.ย. 51 ชม 6,223 ครั้งกฐินพระราชภาวนาวิสุทธิ์กฐินพระราชภาวนาวิสุทธิ์
พุธ 05 พ.ย. 51 ชม 6,436 ครั้งอัศจรรย์วันกฐินหลวงปู่อัศจรรย์วันกฐินหลวงปู่
พุธ 05 พ.ย. 51 ชม 6,319 ครั้งการตั้งรับและบริการงานบุญกฐินการตั้งรับและบริการงานบุญกฐิน
ศุกร์ 31 ต.ค. 51 ชม 6,237 ครั้งเตรียมความพร้อมก่อนมางานกฐินเตรียมความพร้อมก่อนมางานกฐิน
พฤหัสบดี 30 ต.ค. 51 ชม 6,123 ครั้งคุยกับแม่ทัพภาคภูธรคุยกับแม่ทัพภาคภูธร
อังคาร 28 ต.ค. 51 ชม 6,116 ครั้งกฐินครั้งนี้สำคัญเพียงไรกฐินครั้งนี้สำคัญเพียงไร
อังคาร 28 ต.ค. 51 ชม 6,215 ครั้งรวยข้ามภพ รบข้ามทวีปรวยข้ามภพ รบข้ามทวีป
จันทร์ 27 ต.ค. 51 ชม 6,316 ครั้ง
ผู้ประสานงานศูนย์สาขาต่างประเทศ


สรุปการเตรียมความพร้อมงานกฐินสรุปการเตรียมความพร้อมงานกฐิน
อาทิตย์ 26 ต.ค. 51 ชม 7,087 ครั้งสัมมนาผู้ประสานงานนักรบประจัญบานสัมมนาผู้ประสานงานนักรบประจัญบาน
เสาร์ 25 ต.ค. 51 ชม 6,198 ครั้ง
< ใหม่กว่า  1 2 .. 49 50 51 <52> 53   เก่ากว่า >(1531-1560 จาก 1603)