ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล

ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล

Video > สมาธิและธรรมะ > ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล

      เรื่องราวความฝันประหลาด 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ที่เป็นลางบอกเหตุถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคที่ศีลธรรมเสื่อมไปจากจิตใจคน


   


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 16 (จบ)ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 16 (จบ)
จันทร์ 31 ม.ค. 54 ชม 13,096 ครั้ง
หม่อมฉันได้ฝันเห็นฝูงแกะพากันไล่กวดและกัดกินฝูงเสือเหลืองอย่างเมามัน...นิมิตแห่งความฝันนี้จะมีผลเป็นอย่างไรหรือ พระเจ้าข้า


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 15ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 15
เสาร์ 29 ม.ค. 54 ชม 9,282 ครั้ง
หม่อมฉันได้ฝันเห็นฝูงพญาหงส์ทองซึ่งมีขนสีทองสวยงาม พากันแวดล้อมฝูงกาที่มีรูปร่างลักษณะอันชั่วช้า


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 14ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 14
ศุกร์ 28 ม.ค. 54 ชม 9,299 ครั้ง
หม่อมฉันได้ฝันเห็นน้ำเต้าที่มีลักษณะผิดธรรมชาติ เพราะมันจมน้ำได้, หม่อมฉันได้ฝันเห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆวิ่งไล่กวดฝูงงูเห่าตัวใหญ่ๆ


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 13ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 13
พฤหัสบดี 27 ม.ค. 54 ชม 8,943 ครั้ง
หม่อมฉันได้ฝันเห็นคนทั้งหลายเอาแก่นจันทร์ ที่มีราคาสูงถึงหนึ่งแสนกหาปณะ ไปขายแลกกับนมเปรี้ยวเน่าๆซึ่งหาค่าไม่ได้


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 12ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 12
พุธ 26 ม.ค. 54 ชม 8,830 ครั้ง
หม่อมฉันได้ฝันเห็นข้าวสุกที่คนหุงก็หุงข้าวจากหม้อใบเดียวกันแท้ๆ ข้าวในหม้อกลับสุกไม่เท่ากัน


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 11ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 11
ศุกร์ 21 ม.ค. 54 ชม 8,777 ครั้ง
หม่อมฉันได้ฝันเห็นสระโบกขรณีที่มีน้ำลึกและเต็มไปด้วยบัวห้าสี รอบๆสระจะมีท่าขึ้นลงอยู่รอบด้าน ฝูงสัตว์ต่างพากันลงมาดื่มน้ำโดยรอบ


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 9ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 9
พฤหัสบดี 20 ม.ค. 54 ชม 8,481 ครั้ง
หม่อมฉันได้ฝันเห็นตุ่มน้ำใบใหญ่ใบหนึ่งซึ่งมีน้ำอยู่เต็มเปี่ยม ตั้งอยู่บริเวณประตูพระราชวัง และแวดล้อมไปด้วยตุ่มเปล่าเป็นจำนวนมาก


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 9ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 9
พุธ 19 ม.ค. 54 ชม 8,161 ครั้ง
หม่อมฉันได้ฝันเห็นบุรุษผู้หนึ่งนั่งฟั่นเชือกอยู่บนเตียง มีแม่สุนัขจิ้งจอกผอมโซตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้เตียง มันกัดกินเชือกนั้นอย่างเอร็ดอร่อย


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 8ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 8
อังคาร 18 ม.ค. 54 ชม 8,341 ครั้ง
หม่อมฉันได้ฝันเห็นมหาชนพากันขัดถูถาดทองคำที่มีราคาตั้งแสนกหาปณะ จากนั้นก็จะนำถาดทองคำนั้นไปให้สุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่ง


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 7ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 7
อาทิตย์ 16 ม.ค. 54 ชม 8,327 ครั้ง
หม่อมฉันได้ฝันเห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้าง ฝูงชนต่างพากันให้หญ้าที่ปากทั้งสองของมัน แล้วมันก็เคี้ยวกินหญ้าด้วยปากทั้งสองข้างนั้น


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 6ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 6
เสาร์ 15 ม.ค. 54 ชม 8,270 ครั้ง
หม่อมฉันฝันเห็นคนทั้งหลาย ไม่ใช้โคตัวโตๆที่มีกำลังพอที่จะลากเกวียนไปได้ แต่พวกเขากลับพากันใช้โคแรกรุ่นที่มีกำลังน้อย


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 5ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 5
ศุกร์ 14 ม.ค. 54 ชม 8,567 ครั้ง
หม่อมฉันได้ฝันเห็นแม่โคตัวใหญ่ๆพากันดื่มนมจากฝูงลูกโคที่เกิดในวันนั้น


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 4ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 4
พฤหัสบดี 13 ม.ค. 54 ชม 8,537 ครั้ง
หม่อมฉันฝันว่าต้นไม้และก่อไผ่เล็กๆงอกขึ้นมาจากแผ่นดินได้คืบหนึ่งบ้างศอกหนึ่งบ้าง แล้วต้นไม้และก่อไผ่เหล่านั้นก็ผลิดอกออกผล


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 3ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 3
พุธ 12 ม.ค. 54 ชม 8,541 ครั้ง
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันว่ามีโคตัวผู้ที่มีสีเหมือนดอกอัญชันสี่ตัวกำลังวิ่งมาสู่ท้องพระลานหลวงจากทิศทั้งสี่ราวกับมันจะพุ่งชนใส่กัน


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 1ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 1
จันทร์ 10 ม.ค. 54 ชม 9,355 ครั้ง
ในกาลสมัยที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงฝันเห็นนิมิตยืดยาวถึง 16 ประการ


ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 2ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 2
อังคาร 11 ม.ค. 54 ชม 9,362 ครั้ง
พระนางมัลลิกาทูลว่า "พระตถาคตเจ้าของพวกเรานี้แหละ ที่จะช่วยทำนายฝันทั้ง 16 ประการของพระองค์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด"(1-16 จาก 16)    Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
  ทบทวนฝันในฝัน
  วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1
  Meditation for beginners
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  梦中梦 (Chinese School)
  สุดยอดภาษากับมหาเปรียญ
  แผ่เมตตาประจำวัน
  มงคลชีวิต
  ธรรมะศึกษา
  เส้นทางบุญ
  Pearls of Inner Wisdom
  คำวัด
  ไปวัดไปวา
  เดินไปสู่ความสุข
  Gleaming with Buddhism
  โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  เรื่องเล่า เข้าถึงธรรม
  ทบทวนฝันในฝันภาษาอินโดนีเซีย
  พระธรรมเทศนา
   ธรรมะ 1 นาที
  หลวงพ่อตอบปัญหา (English Subtitle)
  ใจใส ใจสบาย
  พระศรีอริยเมตไตรย์
  มองโลกเห็นธรรม
  ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล
  เวทีธรรม
  โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
  ถามตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม
  รังสรรค์ศรัทธา
  ส่องธรรมล้ำภาษิต
  มีเรื่องมาเล่า
  Animation อานิสงส์แห่งบุญ
  มงคลชีวิต 38 ประการ
  ธรรมะสบายๆ
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป