สกู๊ปอัพเดท

สกู๊ปอัพเดท

Video > วาไรตี้ > สกู๊ปอัพเดท
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 12 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดบางน้อยใน จ.นครปฐมธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 12 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดบางน้อยใน จ.นครปฐม
อังคาร 14 ม.ค. 63 ชม 359 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 12 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดบางน้อยใน จ.นครปฐม


ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 11 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดอัมพวัน จ.สุพรรณบุรีธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 11 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดอัมพวัน จ.สุพรรณบุรี
เสาร์ 11 ม.ค. 63 ชม 336 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 11 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดอัมพวัน จ.สุพรรณบุรี


ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 10 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดใหม่นพรัตน์ จ.สุพรรณบุรีธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 10 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดใหม่นพรัตน์ จ.สุพรรณบุรี
เสาร์ 11 ม.ค. 63 ชม 335 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 10 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดใหม่นพรัตน์ จ.สุพรรณบุรี


ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 9 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดใหม่พิบูลย์ผล จ.สุพรรณบุรีธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 9 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดใหม่พิบูลย์ผล จ.สุพรรณบุรี
ศุกร์ 10 ม.ค. 63 ชม 356 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 9 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดใหม่พิบูลย์ผล จ.สุพรรณบุรี


ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 8 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 8 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ศุกร์ 10 ม.ค. 63 ชม 360 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 8 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 7 พัฒนาวัดตรีพาราสีมาเขตธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 7 พัฒนาวัดตรีพาราสีมาเขต
พฤหัสบดี 09 ม.ค. 63 ชม 405 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 7 พัฒนาวัดตรีพาราสีมาเขต


ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 6 พิธีถวายสังฆทาน 136 วัด ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 6 พิธีถวายสังฆทาน 136 วัด ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี
พฤหัสบดี 09 ม.ค. 63 ชม 367 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 6 พิธีถวายสังฆทาน 136 วัด ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี


ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 5 ต้อนรับพระ ณ อนุสรณ์สถานบางนางแท่นธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 5 ต้อนรับพระ ณ อนุสรณ์สถานบางนางแท่น
พุธ 08 ม.ค. 63 ชม 432 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 5 ต้อนรับพระ ณ อนุสรณ์สถานบางนางแท่น


ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 5 (ไฮไลท์พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานบางนางแท่น)ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 5 (ไฮไลท์พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานบางนางแท่น)
อังคาร 07 ม.ค. 63 ชม 389 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 5 (ไฮไลท์พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานบางนางแท่น)


ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 4 พิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,136 รูปธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 4 พิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,136 รูป
อังคาร 07 ม.ค. 63 ชม 494 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 4 พิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,136 รูป


ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 3 พิธีจุดประทีป ณ โลตัสแลนด์ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 3 พิธีจุดประทีป ณ โลตัสแลนด์
อังคาร 07 ม.ค. 63 ชม 377 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 3 พิธีจุดประทีป ณ โลตัสแลนด์


ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 2 พิธีต้อนรับพระ ณ โลตัสแลนด์ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 2 พิธีต้อนรับพระ ณ โลตัสแลนด์
อังคาร 07 ม.ค. 63 ชม 378 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 2 พิธีต้อนรับพระ ณ โลตัสแลนด์


ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 2 (ไฮไลค์ ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี)ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 2 (ไฮไลค์ ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี)
เสาร์ 04 ม.ค. 63 ชม 463 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 2 (ไฮไลค์ ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี)


ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 1 ต้อนรับพุทธบุตร ณ วัดพระธรรมกายธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 1 ต้อนรับพุทธบุตร ณ วัดพระธรรมกาย
เสาร์ 04 ม.ค. 63 ชม 530 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 1 ต้อนรับพุทธบุตร ณ วัดพระธรรมกาย


ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 1 (ไฮไลค์วัดพระธรรมกาย)ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 1 (ไฮไลค์วัดพระธรรมกาย)
เสาร์ 04 ม.ค. 63 ชม 442 ครั้ง
ธรรมยาตราปีที่ 8 ตอนที่ 1 (ไฮไลค์วัดพระธรรมกาย)


พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด
เสาร์ 04 ม.ค. 63 ชม 242 ครั้ง
พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด


ประมวลภาพ ชิตังเมสวดธรรมจักร วันเกิดหลวงพ่อทัตตะชีโว วัดพระธรรมกายประมวลภาพ ชิตังเมสวดธรรมจักร วันเกิดหลวงพ่อทัตตะชีโว วัดพระธรรมกาย
อังคาร 24 ธ.ค. 62 ชม 388 ครั้ง
ประมวลภาพ ชิตังเมสวดธรรมจักร วันเกิดหลวงพ่อทัตตะชีโว วัดพระธรรมกาย


ประมวลภาพพิธีพรรพชาบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตะชีโวประมวลภาพพิธีพรรพชาบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตะชีโว
อังคาร 24 ธ.ค. 62 ชม 360 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีพรรพชาบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตะชีโว


เพลง ผ้าชุดสุดท้าย (อุปสมบท รุ่น บูชาธรรม79 ปี หลวงพ่อทัตตะชีโว, AEC ,ผู้นำพุทธโลก)เพลง ผ้าชุดสุดท้าย (อุปสมบท รุ่น บูชาธรรม79 ปี หลวงพ่อทัตตะชีโว, AEC ,ผู้นำพุทธโลก)
อาทิตย์ 22 ธ.ค. 62 ชม 376 ครั้ง
เพลง ผ้าชุดสุดท้าย (อุปสมบท รุ่น บูชาธรรม79 ปี หลวงพ่อทัตตะชีโว, AEC ,ผู้นำพุทธโลก)


Mv นักรบอัศจรรย์ วัดดงดินแดง (ชีวิตสมณะ ผ้าเหลืองห่มดอย)Mv นักรบอัศจรรย์ วัดดงดินแดง (ชีวิตสมณะ ผ้าเหลืองห่มดอย)
อาทิตย์ 22 ธ.ค. 62 ชม 322 ครั้ง
Mv นักรบอัศจรรย์ วัดดงดินแดง (ชีวิตสมณะ ผ้าเหลืองห่มดอย)


พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท AEC รุ่นที่ 4 และ ผู้นำพุทธโลก รุ่นที่ 3พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท AEC รุ่นที่ 4 และ ผู้นำพุทธโลก รุ่นที่ 3
พุธ 18 ธ.ค. 62 ชม 420 ครั้ง
พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท AEC รุ่นที่ 4 และ ผู้นำพุทธโลก รุ่นที่ 3


เบื้องหลังความสำเร็จ อบรมอาสาสมัคร งานตักบาตร มัณฑะเลย์เบื้องหลังความสำเร็จ อบรมอาสาสมัคร งานตักบาตร มัณฑะเลย์
พุธ 18 ธ.ค. 62 ชม 294 ครั้ง
เบื้องหลังความสำเร็จ อบรมอาสาสมัคร งานตักบาตร มัณฑะเลย์


ประมวลภาพพิธีบรรพชารุ่น บูชาธรรม79 ปีหลวงพ่อทัตตะชีโว, บวชพระนานาชาติ AEC รุ่นที่ 4, บวชผู้นำพุทธโลกรุ่นที่ 3ประมวลภาพพิธีบรรพชารุ่น บูชาธรรม79 ปีหลวงพ่อทัตตะชีโว, บวชพระนานาชาติ AEC รุ่นที่ 4, บวชผู้นำพุทธโลกรุ่นที่ 3
อังคาร 17 ธ.ค. 62 ชม 301 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีบรรพชารุ่น บูชาธรรม79 ปีหลวงพ่อทัตตะชีโว, บวชพระนานาชาติ AEC รุ่นที่ 4, บวชผู้นำพุทธโลกรุ่นที่ 3


พิธีบรรพชารุ่น บูชาธรรม79 ปีหลวงพ่อทัตตะชีโว, AEC รุ่นที่ 4,ผู้นำพุทธโลกรุ่นที่ 3พิธีบรรพชารุ่น บูชาธรรม79 ปีหลวงพ่อทัตตะชีโว, AEC รุ่นที่ 4,ผู้นำพุทธโลกรุ่นที่ 3
อังคาร 17 ธ.ค. 62 ชม 253 ครั้ง
พิธีบรรพชารุ่น บูชาธรรม79 ปีหลวงพ่อทัตตะชีโว, AEC รุ่นที่ 4,ผู้นำพุทธโลกรุ่นที่ 3


ประมวลภาพเตรียมงานตักบาตร 30,000 รูป มัณฑะเลย์ประมวลภาพเตรียมงานตักบาตร 30,000 รูป มัณฑะเลย์
อาทิตย์ 15 ธ.ค. 62 ชม 435 ครั้ง
ประมวลภาพเตรียมงานตักบาตร 30,000 รูป มัณฑะเลย์


ประมวลภาพเตรียมงาน ตักบาตร 30,000 รูปมัณฑะเลย์ประมวลภาพเตรียมงาน ตักบาตร 30,000 รูปมัณฑะเลย์
เสาร์ 14 ธ.ค. 62 ชม 330 ครั้ง
ประมวลภาพเตรียมงาน ตักบาตร 30,000 รูปมัณฑะเลย์


ประมวลภาพพิธีขอขมารุ่น บูชาธรรม79 ปีหลวงพ่อทัตตะชีโว, AEC รุ่นที่ 4,ผู้นำพุทธโลกรุ่นที่ 3ประมวลภาพพิธีขอขมารุ่น บูชาธรรม79 ปีหลวงพ่อทัตตะชีโว, AEC รุ่นที่ 4,ผู้นำพุทธโลกรุ่นที่ 3
เสาร์ 14 ธ.ค. 62 ชม 306 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีขอขมารุ่น บูชาธรรม79 ปีหลวงพ่อทัตตะชีโว, AEC รุ่นที่ 4,ผู้นำพุทธโลกรุ่นที่ 3


พิธีตักบาตรพระ 30,000 รูป มัณฑะเลย์พิธีตักบาตรพระ 30,000 รูป มัณฑะเลย์
ศุกร์ 13 ธ.ค. 62 ชม 331 ครั้ง
พิธีตักบาตรพระ 30,000 รูป มัณฑะเลย์


ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโวประมวลภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
พุธ 11 ธ.ค. 62 ชม 328 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว


โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 4 อ.บางกล่ำ จ.สงขลาโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 4 อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
จันทร์ 09 ธ.ค. 62 ชม 336 ครั้ง
โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 4 อ.บางกล่ำ จ.สงขลา< ใหม่กว่า   1 2 3 <4> 5 6 7 ..  94  95   เก่ากว่า >(91-120 จาก 2861)    Bookmark and Share  
หมวดรายการ
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป