ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

Video > งานบุญวันอาทิตย์ > ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2556
จันทร์ 19 ส.ค. 56 ชม 1,422 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2556
อังคาร 13 ส.ค. 56 ชม 1,269 ครั้ง
รมภาคบ่าย วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2556
จันทร์ 29 ก.ค. 56 ชม 1,488 ครั้ง
รมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2556
อังคาร 23 ก.ค. 56 ชม 1,371 ครั้ง
รมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2556
จันทร์ 15 ก.ค. 56 ชม 2,231 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556
อังคาร 09 ก.ค. 56 ชม 1,897 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2556
จันทร์ 01 ก.ค. 56 ชม 1,687 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2556
จันทร์ 24 มิ.ย. 56 ชม 1,676 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2556
จันทร์ 17 มิ.ย. 56 ชม 1,312 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 19 พ.ค. 56 ชม 2,452 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 05 พ.ค. 56 ชม 1,570 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2556
อังคาร 30 เม.ย. 56 ชม 2,499 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 28 เมษายน พ.ศ.2556


วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556
ศุกร์ 26 เม.ย. 56 ชม 1,963 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2556
พฤหัสบดี 18 เม.ย. 56 ชม 2,066 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 14 เมษายน พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2556
อังคาร 09 เม.ย. 56 ชม 1,961 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 เมษายน พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2556
พฤหัสบดี 04 เม.ย. 56 ชม 1,733 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2556
พุธ 27 มี.ค. 56 ชม 7,006 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556
จันทร์ 18 มี.ค. 56 ชม 6,427 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
จันทร์ 11 ก.พ. 56 ชม 6,463 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
ศุกร์ 08 ก.พ. 56 ชม 6,678 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวามคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวามคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 16 ธ.ค. 55 ชม 6,193 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2555


วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. พ.ศ.2555
อาทิตย์ 09 ธ.ค. 55 ชม 6,128 ครั้งวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. พ.ศ.2555
อาทิตย์ 02 ธ.ค. 55 ชม 6,243 ครั้งวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. พ.ศ.2555
อาทิตย์ 25 พ.ย. 55 ชม 6,292 ครั้งวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. พ.ศ.2555
อาทิตย์ 18 พ.ย. 55 ชม 6,249 ครั้งวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. พ.ศ.2555
อาทิตย์ 11 พ.ย. 55 ชม 6,086 ครั้งวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. พ.ศ.2555
อาทิตย์ 04 พ.ย. 55 ชม 6,117 ครั้งวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 07 ต.ค. 55 ชม 6,033 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 16 ก.ย. 55 ชม 5,947 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 14 ต.ค. 55 ชม 6,206 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด< ใหม่กว่า  1 2 .. 4 5 6 <7> 8 9 10 ..  16  17   เก่ากว่า >(181-210 จาก 531)    


Bookmark and Share  
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป