โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

Video > งานบุญวันอาทิตย์ > โอวาทคุณครูไม่ใหญ่
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 55วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 55
อาทิตย์ 19 ส.ค. 55 ชม 6,314 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันอาทิตย์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 55วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 55
อาทิตย์ 12 ส.ค. 55 ชม 6,369 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันอาทิตย์ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 55วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 55
อาทิตย์ 05 ส.ค. 55 ชม 6,410 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันอาทิตย์ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 55วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 55
อาทิตย์ 29 ก.ค. 55 ชม 6,204 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันอาทิตย์ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 55วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 55
อาทิตย์ 22 ก.ค. 55 ชม 6,292 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันอาทิตย์ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 55วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 55
อาทิตย์ 15 ก.ค. 55 ชม 6,450 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันอาทิตย์ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 55 วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 55
อาทิตย์ 08 ก.ค. 55 ชม 6,434 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันอาทิตย์ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 55 วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 55
อาทิตย์ 01 ก.ค. 55 ชม 6,426 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันอาทิตย์ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 55 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 55
อาทิตย์ 10 มิ.ย. 55 ชม 6,385 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันอาทิตย์ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันที่ 4 มิถุนายน 55 วันวิสาขบูชาวันที่ 4 มิถุนายน 55 วันวิสาขบูชา
จันทร์ 04 มิ.ย. 55 ชม 6,210 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันวิสาขบูชา วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 55วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 55
อาทิตย์ 27 พ.ค. 55 ชม 6,215 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 55วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 55
อาทิตย์ 20 พ.ค. 55 ชม 6,006 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 55วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 55
อาทิตย์ 13 พ.ค. 55 ชม 5,951 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 55วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 55
อาทิตย์ 06 พ.ค. 55 ชม 5,975 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 55วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 55
อาทิตย์ 29 เม.ย. 55 ชม 5,905 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 55วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 55
อาทิตย์ 22 เม.ย. 55 ชม 6,027 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 55วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 55
อาทิตย์ 15 เม.ย. 55 ชม 5,947 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 55วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 55
อาทิตย์ 08 เม.ย. 55 ชม 5,942 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย. 55วันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย. 55
อาทิตย์ 01 เม.ย. 55 ชม 6,167 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 55วันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 55
อาทิตย์ 25 มี.ค. 55 ชม 5,905 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 55วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 55
อาทิตย์ 18 มี.ค. 55 ชม 5,987 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 55วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 55
อาทิตย์ 11 มี.ค. 55 ชม 5,837 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 7 มี.ค. 55วันอาทิตย์ที่ 7 มี.ค. 55
พุธ 07 มี.ค. 55 ชม 5,965 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 55วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 55
อาทิตย์ 26 ก.พ. 55 ชม 5,845 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 55วันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 55
อาทิตย์ 19 ก.พ. 55 ชม 5,894 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 55วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 55
อาทิตย์ 05 ก.พ. 55 ชม 5,950 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 1 ม.ค. 55วันอาทิตย์ที่ 1 ม.ค. 55
อาทิตย์ 01 ม.ค. 55 ชม 5,887 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 24 ก.ค. 54วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 24 ก.ค. 54
อาทิตย์ 24 ก.ค. 54 ชม 6,092 ครั้ง
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 17 ก.ค. 54วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 17 ก.ค. 54
อาทิตย์ 17 ก.ค. 54 ชม 6,020 ครั้ง
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านให้โอวาทที่หน้ารัตนบันลังค์เป็นโอวาทที่มีคุณค่ามากๆที่สุดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 10 ก.ค. 54วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 10 ก.ค. 54
อาทิตย์ 10 ก.ค. 54 ชม 5,931 ครั้ง
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554< ใหม่กว่า   1 <2> 3 4 5 ..  9  10   เก่ากว่า >(31-60 จาก 317)    

Bookmark and Share  
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป