ทันโลกทันธรรม

ทันโลกทันธรรม

Video > วาไรตี้ > ทันโลกทันธรรม
fomo โรคติดข่าวสารfomo โรคติดข่าวสาร
จันทร์ 04 พ.ย. 56 ชม 4,188 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน fomo โรคติดข่าวสาร โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


เทคนิคการพูดครองใจคนเทคนิคการพูดครองใจคน
จันทร์ 28 ต.ค. 56 ชม 6,553 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน เทคนิคการพูดครองใจคน โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


สร้างกำลังใจให้ตนเองสร้างกำลังใจให้ตนเอง
อังคาร 22 ต.ค. 56 ชม 5,949 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน สร้างกำลังใจให้ตนเอง โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


วิธีลดความอิจฉาวิธีลดความอิจฉา
จันทร์ 14 ต.ค. 56 ชม 4,608 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน วิธีลดความอิจฉา โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


เมื่อลูกเรียนไม่เก่งเมื่อลูกเรียนไม่เก่ง
จันทร์ 30 ก.ย. 56 ชม 3,886 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน เมื่อลูกเรียนไม่เก่ง โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


ขจัดความเหนื่อยล้าขจัดความเหนื่อยล้า
จันทร์ 23 ก.ย. 56 ชม 4,746 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน ขจัดความเหนื่อยล้า โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


เคล็ดลับระงับช็อปเคล็ดลับระงับช็อป
จันทร์ 16 ก.ย. 56 ชม 3,494 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน เคล็ดลับระงับช็อป โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


ทำไมต้องโกหกทำไมต้องโกหก
จันทร์ 09 ก.ย. 56 ชม 4,230 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน ทำไมต้องโกหก โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


ทำอย่างไรให้ลูกน้องรักทำอย่างไรให้ลูกน้องรัก
จันทร์ 02 ก.ย. 56 ชม 4,485 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน ทำอย่างไรให้ลูกน้องรัก โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


ความสุขความสุข
จันทร์ 26 ส.ค. 56 ชม 4,334 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน ความสุข โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


คนไร้ศาสนาคนไร้ศาสนา
จันทร์ 19 ส.ค. 56 ชม 3,841 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน คนไร้ศาสนา โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


คุณค่าแห่งทองคำคุณค่าแห่งทองคำ
เสาร์ 17 ส.ค. 56 ชม 3,231 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน คุณค่าแห่งทองคำ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


รู้ทันโรคมะเร็งรู้ทันโรคมะเร็ง
จันทร์ 05 ส.ค. 56 ชม 5,035 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน รู้ทันโรคมะเร็ง โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


รับมือกับตัวป่วนที่ทำงานรับมือกับตัวป่วนที่ทำงาน
จันทร์ 22 ก.ค. 56 ชม 4,054 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน รับมือกับตัวป่วนที่ทำงาน โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


บอกข่าวร้ายแบบไม่ทำร้ายคนฟังบอกข่าวร้ายแบบไม่ทำร้ายคนฟัง
จันทร์ 15 ก.ค. 56 ชม 3,661 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน บอกข่าวร้ายแบบไม่ทำร้ายคนฟัง โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


กติกาชีวิตกติกาชีวิต
จันทร์ 08 ก.ค. 56 ชม 5,042 ครั้ง
ทันโลกทันธรรม ตอน กติกาชีวิต โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


ธุรกิจดาวรุ่ง ธุรกิจดาวรุ่ง
จันทร์ 01 ก.ค. 56 ชม 4,289 ครั้ง
ธุรกิจดาวรุ่ง โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


เพื่อนบ้านอาเซียน ตอนที่ 3เพื่อนบ้านอาเซียน ตอนที่ 3
จันทร์ 24 มิ.ย. 56 ชม 3,242 ครั้ง
เพื่อนบ้านอาเซียน โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


เพื่อนบ้านอาเซียน ตอนที่ 2เพื่อนบ้านอาเซียน ตอนที่ 2
จันทร์ 17 มิ.ย. 56 ชม 2,683 ครั้ง
เพื่อนบ้านอาเซียน ตอนที่ 2 โดย นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต และคุณ ชุลีพร ช่วงรังสี


เพื่อนบ้านอาเซียน ตอนที่ 1เพื่อนบ้านอาเซียน ตอนที่ 1
จันทร์ 17 มิ.ย. 56 ชม 2,842 ครั้ง
เพื่อนบ้านอาเซียน ตอนที่ 1 โดย นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต และคุณ ชุลีพร ช่วงรังสี


อาเซียนกับประเทศไทยอาเซียนกับประเทศไทย
อังคาร 04 มิ.ย. 56 ชม 3,785 ครั้ง
อาเซียนกับประเทศไทย โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


ฟังให้เป็นฟังให้เป็น
อังคาร 28 พ.ค. 56 ชม 4,875 ครั้ง
ฟังให้เป็น โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


เศรษฐกิจฟองสบู่เศรษฐกิจฟองสบู่
อาทิตย์ 12 พ.ค. 56 ชม 4,713 ครั้ง
เศรษฐกิจฟองสบู่ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


ความรุนแรงในสังคมความรุนแรงในสังคม
อาทิตย์ 05 พ.ค. 56 ชม 3,268 ครั้ง
ความรุนแรงในสังคม โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


ล้างพิษล้างพิษ
จันทร์ 29 เม.ย. 56 ชม 5,109 ครั้ง
ล้างพิษ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


เคล็ดลับการลงทุนเคล็ดลับการลงทุน
อังคาร 23 เม.ย. 56 ชม 4,736 ครั้ง
เคล็ดลับการลงทุน โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


ประเพณีสงกรานต์ที่แท้จริงประเพณีสงกรานต์ที่แท้จริง
พฤหัสบดี 18 เม.ย. 56 ชม 3,477 ครั้ง
ประเพณีสงกรานต์ที่แท้จริง โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


เปลี่ยนความโกรธเป็นความเข้าใจเปลี่ยนความโกรธเป็นความเข้าใจ
จันทร์ 08 เม.ย. 56 ชม 4,704 ครั้ง
เปลี่ยนความโกรธเป็นความเข้าใจ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


อ้วนได้ผอมได้อ้วนได้ผอมได้
อาทิตย์ 24 มี.ค. 56 ชม 9,723 ครั้ง
อ้วนได้ผอมได้ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


เปลี่ยนคนหัวรั้นหันมารับฟังคุณเปลี่ยนคนหัวรั้นหันมารับฟังคุณ
จันทร์ 18 มี.ค. 56 ชม 8,775 ครั้ง
เปลี่ยนคนหัวรั้นหันมารับฟังคุณ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย< ใหม่กว่า  1 2 .. 7 8 9 <10> 11 12 13 ..  15  16   เก่ากว่า >(271-300 จาก 495)    Bookmark and Share  
หมวดรายการ
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป